วิธีการชำระเงิน


รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร : บริษัท สมาร์ทคลิ๊ก โซลูชั่น จำกัด


** หมายเหตุ : หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

Email : info@smartclick.co.th ทุกครั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+66) 02-664-2926 **